SCB-Indikatorer

SCB gör en månadsvis sammanställning av de flesta indikatorer som visar på utvecklingen av ekonomin, arbetsmarknaden, exporten, handel etc. Den är rätt heltäckande minst sagt.

Stig Björne

Det finns inte en sten som man inte vänder på de 22 sidorna En sak som man lyfter fram är obalanser i världshandeln med de stora bytesbalansöverskott som genereras bland annat i Tyskland, Kina, Saudiarabien och Schweiz. Tysklands handelsöverskott är t ex 274 miljarder USD under 2013 vilket är väsentligt större än Kina som har ett överskott om 183 miljarder USD samma år.

Tysklands överskott är stigande och Kinas är minskande. Länderna med stora underskott är bland annat USA, Storbritannien, Brasilien och Turkiet. 2013 hade USA ett underskott i bytesbalansen om 379 miljarder USD vilket är en väsentlig minskning från 2012 då underskottet var 440 miljarder USD. Storbritannien har ett underskott om 111 miljarder USD.

Sverige då? Överskottet är 35 miljarder USD 2013 vilket är större än både Japan och Ryssland samma år. Sverige har haft överskott i bytesbalansen varje enskilt år sedan 1994 – efter att kronan fick flyta och kronans värde hade minskat med runt 30 procent.

Dagens Industri skrev sommaren (den varma) 1994 att Sverige hade alla kännetecken för en bananrepublik; tropiskt väder, ett bra fotbollslag och en svag valuta…

Scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/SCBindapr14.pdf

Stig Björne