Om Stig Björne

Stig BjörneStig Björne (1969-) är verkställande direktör för bolaget SKBNU AB och leder där arbetet.

Stig Björne har erfarenhet av att arbeta med tillväxtfrågor och tillhörande analysarbete. Innan han rekryterades var han konsult på Sweco Eurofutures, som har specialister inom utvärderingar och analyser av regional utveckling. Under en femårsperiod var Stig Björne även vd för samma företag.

Moderbolaget vill stimulera näringslivet i Oskarshamn och Östhammar och det är i grunden en hjälp till självhjälp:

”Vi måste kunna locka hit kompetent arbetskraft även i framtiden. Och för att lyckas med det krävs ett livaktigt näringsliv, en bra infrastruktur och goda kommunikationer. Det är drivande faktorer som är viktigt för moderbolaget att bidra med.” / Stig Björne

Stig Björne är född och uppvuxen i Umeå, där han också utbildat sig till ekonom vid Handelshögskolan. Stig bor numera i Stockholm.

Om Stig Björne i media

Sveriges Radio: Björne ny VD
Barometern: Stig Björne blir VD för nytt utvecklingsbolag
Nyheterna.net: Stig Björne ska sköta mervärdet
Byggindustrin: Stig Björne VD för näringslivsutvecklingsbolag
Östran: SKBNU blir en hjälpande hand för satsande företag
Energikanalen: Stig Björne utsedd till VD

Pressmeddelanden
MyNewsdesk: Stig Björne utsedd till VD för näringslivsutvecklingsbolag
Presskontakt.se: Stig Björne utsedd till VD för näringslivsutvecklingsbolag
SKB: Stig Björne utsedd till VD för näringslivsutvecklingsbolag

Exempel på uppdrag

 • Omvärldsanalys för Hultsfred, Oskarshamn, Östhammar, Nyköping, (1994-2001)
 • The Baltic Sea Region (analyser 1996-1999), Föreningssparbanken
 • Möjliga samarbetsområden mellan Kiruna och Gällivare kommuner (1996), Gällivare/Kiruna kommun
 • Analys av Rosengård i Malmö (1997-1998), Swedbank
 • Analys av HH-regionen (1997-1998), Helsingborgs och Helsingörs kommuner
 • Sveriges Nya Geografi och Årets Tillväxtkommun (1998-2009), Arena för Tillväxt
 • Analys av förutsättningarna att satsa på mässor i Norrköping (1999), Norrköpings kommun
 • Lokalisering av Alecta till Umeå (2001-2002), Umeå kommun
 • Attitydundersökning för utflyttade från och inflyttade till Boden (2002), Bodens kommun
 • Företagsetableringar i Umeå (2002-2005), Umeå kommun
 • Pendling i Umeå-regionen (2003), Umeå kommun
 • Attitydundersökning av utflyttade från Umeå kommun (2003), Umeå kommun
 • Attitydundersökning av utflyttade från Nyköping (2005), Nyköpings kommun
 • Analys av kongressmarknaden (2005), Norrköpings kommun
 • Lokaliseringsutredningen (2005), KPMG och Regeringskansliet
 • Umeå Index, (2006-2008), Umeå kommun
 • Organisation för platsmarknadsföring (2007), Örebro kommun
 • Organisation för platsmarknadsföring (2007), Norrköpings kommun
 • Samhällsekonomisk bedömning av Fanerduns investering i Kalmar, (2008), Kalmar kommun
 • Utvärdering av Umeå Filmfestival (2008), Umeå kommun