Global Entrepreneurship Monitor: Fler blir entreprenörer i Sverige

Allt fler svenskar blir entreprenörer visar en studie som kallas Global Entrepreneurship Monitor. Studien visar bland annat att andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenör­skap nästan dubblats mellan 2007 och 2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Ökningen är störst bland de undersökta länderna som definieras som ”innovationsdrivna”.

Stig Björne

För Sveriges del är detta den femte nationella GEM-rapporten ”Global Entrepreneurship Monitor” som mäter individers attityder, aktiviteter och ambi­tioner avseende entreprenörskap runtom i världen. Sedan den första undersökningen som 1999 omfattade 10 länder har studien vuxit till att 2013 omfatta 70 länder med 197 000 respondenter och representerar idag 75 procent av världens befolk­ning och 90 procent av världens BNP.

Detta gör GEM till den största pågående studien av entreprenörskap och entreprenöriell dynamik i världen. Studien visar bland annat nedanstående.

 • Kvinnors företagande ökar betydligt snabbare än männens.
 • Nya och unga svenska företag har en jämförelse­vis låg internationaliseringsgrad samtidigt som internationaliseringskunnande förväntas bli allt mer strategiskt viktigt.
 • Tillväxtambitioner mätt som förväntad sysselsätt­ningstillväxt är relativt låga bland nya svenska företag.
 • I Sverige är över 80 procent av det tidiga skedets entreprenörskap möjlighetsdrivet.
 • Sverige ligger i topp bland de deltagande länderna beträffande identifiering av nya affärsmöjligheter.
 • Drygt var sjuttonde vuxen har personligen tillhan­dahållit medel för att hjälpa någon annan att starta företag i Sverige under de tre senaste åren.
 • Svenska kvinnliga experter värderar balans mellan företagande och privatliv högre medan manliga ex­perter rankar entreprenörers nöjdhet högre.
 • Kvinnliga entreprenörer har en högre grad av välbe­finnande än manliga entreprenörer.
 • Entreprenörer är lyckligare, de upplever högre grad av arbetstillfredsställelse såväl som högre arbets­motivation och har färre negativa hälsoeffekter än anställda i allmänhet.
 • Företagare i etablerade företag visar en högre grad av välbefinnande än nyblivna entreprenörer (TEA), vilket kan förklaras av att entreprenörer i tidiga fa­ser hanterar högre grad av osäkerhet och krav.
 • Sverige är det enda land i undersökningen som uppvisar en högre grad av upplevd balans mellan arbete och fritid hos entreprenörer än hos icke-entreprenörer.

 Läs hela rapporten

Stig Björne

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.